Genel

Kastamonu’da matematik için önemli etkinlik

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde “100. Yıl Matematik Eğitimi Günleri” başlığı altında öğretim üyeleri ve matematik öğretmenleri etkileşimine yönelik yapılması planlanan etkinliklerden ilki olan …

Kastamonu’da matematik için önemli etkinlik

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde “100. Yıl Matematik Eğitimi Günleri” başlığı altında öğretim üyeleri ve matematik öğretmenleri etkileşimine yönelik yapılması planlanan etkinliklerden ilki olan “Sayılar” ana teması ile gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde “100. Yıl Matematik Eğitimi Günleri” başlığı altında etkinlik düzenlendi. Etkinliğin açılışı ve birinci kısmını oluşturan panel, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapıldı. Panele Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Kastamonu merkez ilçedeki ortaokullarda görev yapan matematik öğretmenleri katıldı.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Panel Moderatörü Prof. Dr. Lütfi İncikabı, Kastamonu Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları açısından panelin önemli bir yere sahip olduğunu, matematik eğitimi alanında çalışan uzman öğretim üyeleri ile okullarda çalışan öğretmenlerin deneyim paylaşımlarının Kastamonu’da matematik başarısının artmasında katkıları olacağına inandığını ve bugünden sonra da atölye, çalıştay ve benzeri çalışmalar ile devam edeceğini ifade etti.

Kastamonu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Terlemez ise Kastamonu Üniversitesi işbirliği altında gerçekleşen faaliyete ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirterek, yeni etkinliklerle işbirliğiyle çalışmanın sürmesini istediklerini kaydetti.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de, “Problem çözme yeteneğimizi geliştiren ve analitik düşünme becerilerimizi güçlendiren matematik, günlük yaşamımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Bu nedenle matematiğin temel prensiplerini anlamak çok değerlidir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Lütfi İncikabı’nın moderatörlüğünde başlayan panelde ilk önce Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Takıcak “sayıların tarihi” konusunda sunum gerçekleştirdi. Takıcak, sunumunda sayıların M.Ö. 35000 yılından günümüze dek gösterdiği değişimlerden, sayıların ifade edildiği sembollerin uygarlıklara göre farklılıklarından, sıfırın sayı olarak ilk kez kullanımından ve uygarlıkların birbirleriyle etkileşimi sonucunda günümüz sayı sistemlerinin oluşmasından bahsetti.

Panelin ikinci oturumunda Dr. Öğretim Üyesi Feyza Aliustaoğlu ve Doç. Dr. Mehmet Koray Serin “sayılar ve işlemler öğrenme alanında kavram yanılgıları” konusunda sunum gerçekleştirdi.

Aliustaoğlu, matematiksel zorluk, hata ve kavram yanılgısı arasındaki benzerlik ve farklılıklardan söz ederek kavram yanılgısı türleri ve nedenleri üzerinde örnekler kullanarak durdu. Ayrıca bu kavram yanılgılarının giderilmesi için nasıl bir öğretim yapılması gerektiği ile ilgili fikirlerini beyan etti. Serin ise, sayılar ve işlemler konusunda ilkokuldan ortaokula geçişte yaşanabilecek muhtemel kavram yanılgılarından örnekler verdi. Özellikle basamak değerinin anlaşılması ile ilgili kavram yanılgılarını görselleştirerek bunlara yönelik önleyici öğretim materyalleri sundu.

Panellerin sonuncu oturumunda Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Musa Sadak “ulusal ve uluslararası sınavlarda sayılar ve işlemler öğrenme alanının yeri ve önemi” konusunda sunum gerçekleştirdi. SADAK ortaokul öğrencilerine yönelik uluslararası sınavlar olan TIMSS ve PISA sınavlarının içeriklerinden söz etti. TIMSS 2015 yılı sınavının verilerini kullanarak Türkiye’deki matematik öğretiminin durumu konusunda tespitler sundu. Kepceoğlu ise PISA ve TIMSS sınavlarında sayılar ve işlemler konulu örnek soruları gösterdi, bu soruların ülkemiz genelinde yapılan ortaöğretime geçiş sınavları ile farklılıklarına değindi.

Etkinliğin ikinci kısmında ortaokul matematik öğretmenlerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde üç tanesi eş zamanlı olmak üzere dört adet atölye çalışması yapıldı.

Bu atölyelerin arasında “gerçek yaşam temelli sayı problemleri” atölyesinde gerçek yaşam temelli öğrenme yaklaşımı tanıtıldı. Atölye çalışmasında öğretmenlerin çeşitli gerçek yaşam problemleri kurmaları istenerek bu problemler tüm öğretmenler ile beraber münazara edildi.

“Matematikte ya ratıcı etkinlikler” atölyesinde matematik öğretmenlerine öncelikle matematiksel olarak desteklenmesine yönelik örnekleri içeren sunum yapıldı. Ardından katılımcı öğretmenler grup çalışması ile sınıflarında etkinlik planı hazırlayarak hazırlanan etkinlikler münazara edildi.

“Matematiksel modelleme ile farklılaştırma” atölyesinde ise matematiksel modelleme etkinliklerinin ne olduğu tanıtıldı. Matematiksel modelleme etkinliklerinin neden farklılaştırma stratejisi olarak kullanılabileceği konuşuldu. Ardından matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulamasına ilişkin örnek bir etkinliğe yer verilerek katılımcıların etkinliğe yönelik farklı çözümler üretmesi sağlandı. Son olarak da katılımcıların çözümleri ve özel yetenekli öğrencilerin probleme yönelik verdikleri yanıtlar sunularak bu yanıtlar münazara edildi.

Son atölye çalışması olan “matematik tarihinden örneklerle sayı kavramının inşası” atölyesinde matematik tarihinin sınıf içi etkinliklere aktarımının önemi vurgulandı. Yurt dışı matematik eğitimi kaynaklarında, matematik tarihinin sınıfa taşınmasına dair örnekler ile “sayılar” öğrenme alanına ilişkin matematik tarihinden seçilen örneklerin sınıfa taşınmasına ilişkin örnekler paylaşıldı.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL